MODULE CHUYỂN ĐỔI

Sắp xếp theo:
Hết hàng
Cáp USB to Com RS232
Cáp USB to Com RS232
Hết hàng
Module CH340G USB to TTL - UART
Module CH340G USB to TTL - UART
Module chuyển đổi chuẩn CAN TJA1050 35%
Module chuyển đổi chuẩn CAN TJA1050
Module chuyển đổi chuẩn CAN TJA1050
Hết hàng
Module RS232 to TTL
Module RS232 to TTL
Module UART - PL2303 35%
Module UART - PL2303
Module UART - PL2303

16,250₫

25,000₫

Module UART - PL2303