TỤ HÓA - TỤ PHÂN CỰC

Sắp xếp theo:
Hết hàng
COMBO TỤ HOÁ
COMBO TỤ HOÁ

75,000₫

COMBO TỤ HOÁ

Hết hàng
Tụ hóa 100V 100uF 10x17
Tụ hóa 100V 100uF 10x17
Hết hàng
Tụ hóa 100V 2200uF 22x40
Tụ hóa 100V 2200uF 22x40
Hết hàng
Tụ hóa 400V 22uF 13x20
Tụ hóa 400V 22uF 13x20
Hết hàng
Tụ hóa 450V 10uF 12x17
Tụ hóa 450V 10uF 12x17
Hết hàng
Tụ hóa 450V 220uF (25x40mm)
Tụ hóa 450V 220uF (25x40mm)